Eeskirjad

TARTU RAEKOJA PLATSI UISUVÄLJAKU KASUTAMISE EESKIRJAD

 • Uisuväljaku kasutamine on tasuta.
 • Uiskude jm varustuse laenutamise saad tasuda uisulaenutuse klaaspaviljonis nii sularahas kui pangakaardiga.
 • Uiskude jt tarvikute laenutamiseks on vajalik isikut tõendav dokument, kõige kiirem on laenutuspaviljonis asju ajada Eesti Vabariigi ID-kaardiga.
 • Uisuväljakul võid uisutada ka isiklike uiskudega.
 • Sissepääs uisuväljakule on lubatud ainult kahe peatrepi kaudu.
 • Uisuväljakut tohivad kasutada inimesed, kellel on selleks piisavad oskused ning hea tervislik seisund. Laste tervisliku seisundi ja oskuste eest vastutavad nende vanemad ja saatjad.
 • Alla 7-aastased lapsed on uisuväljakule lubatud vaid koos saatjaga.
 • Alla 7-aastased lapsed on uisuväljakul kohustatud kandma kiivrit.
 • Palun ole viisakas ja arvesta teistega – eriti hooliv ja arvestav on, kui uisutad ringiratast ümber Suudlevate Tudengite ja teed seda kellaosuti vastassuunas. Võid samuti suudelda, aga ole palun ekstra hoolikas ja ära tekita ohtlikke olukordi.
 • Jää hooldamise ajal uisutada ei saa. Jäähooldusmasina töötamise kellaaegasid ning muud uisuväljaku ja ilmaoludega seotud infot vaata palun väljaku hoolduse lehelt. Vastavalt vajadusele ehk uisuväljaku kasutamisele võib ette tulla kiireid planeerimata hooldustöid, palun suhtu sellesse mõistvalt.
  Igapäevaselt aga hooldame jääd kindlasti kell 14:00–14:30 ja kell 17:30–18:00.
  NB!
  Uisulaenutus suletakse 45 minutit enne jäähoolduse algust.
 • Uiskudega võib käia ainult spetsiaalsel kummikattel või siis muidugi uisutada.
 • Uisuväljaku järjestikune kasutusaeg on 60 minutit. Kui uisuväljak ei ole ülerahvastatud, võib uisutada kauem. Ülerahvastatuse küsimustes jääb viimane sõna uisulaenutuse paviljoni töötajatele ja korraldajatele, kes jälgivad väljaku kaameraid.
 • Uisuväljaku treppide juures asuvad riiulid, kuhu on uisutamise ajaks võimalik oma jalanõusid jätta.
  NB! Riiulid on järelvalveta ning uisuväljaku töötajad ja korraldajad ei vastuta külastaja isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest.
 • Kõik uisuväljaku kasutajad on kohustatud eeskirjadega tutvuma ja nendest kinni pidama.
 • P. S. Naeratage! Sest uisuväljakul on videovalve, elu on üldiselt ilus ning kaamerad armastavad teid! ❤️


Uisuväljakul on keelatud:

 • Viibida jääl ilma uiskudeta.
 • Viibida jääl jäähooldusmasina töötamise ajal.
 • Ohustada ja segada teisi, järsult pidurdada, tõugelda ning uisutada käest kinni rohkem kui ühe inimesega või hoida uisutamise ajal käes esemeid.
 • Suitsetada, prahti maha loopida, lärmata ning manustada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid või juba olla nende mõju all.
 • Kasutada abiraame ja laenutatavaid tarvikuid mittesihtotstarbeliselt ning lõhkuda ja viia uisuväljaku inventari territooriumilt välja.
 • Viibida jääl kiiruiskudega (short-track-uisud).
 • Jätta lapsi väljakul järelvalveta.


Uisutaja meelespea:

 • Uisuväljakule ei pääse klaastaara, relvade, pürotehniliste vahendite, mürkainete ja muude ohtlike esemete ning ainetega.
 • Uisuväljakule ei ole lubatud kaasa võtta toitu ja alkoholi, lemmikloomi (vabandust koerad, aga nii on), samuti omada, tarvitada või müüa territooriumil narkootilisi või psühhotroopseid aineid.
 • Uisuväljaku töötajatel on õigus keelata sissepääs külastajatele, kes ei täida kehtestatud reegleid, on agressiivsed või ilmsete joobetunnustega.
 • Uisuväljaku töötajatel on õigus saata väljakult ära külastajad, kes:

rikuvad avalikku korda (kehavigastuste tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jmt) või kelle tegevus ja käitumine häirib teisi külastajaid;
vandaalitsevad või omavad esemeid, millega sisenemine on korraldajate poolt keelatud.

NB!

 • Ära jäta oma isiklikke asju järelvalveta.
 • Vigastuste ja traumade tekkimisel pöördu erakorralise meditsiini osakonda või helista hädaabinumbril 112. Uisuväljaku töötajad ja korraldajad ei vastuta külastaja võimalike vigastuste ja traumade ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest uisuväljaku kasutamise ajal.