Uisurahwapidu

26. veebruar 2021 kell 12

26. weebruaril paneb uisud alla Folklooriklubi Maatasa, et üheskoos jagada terwitust Eesti sünnipäeva auks. Mullu mäletawasti leidis liuwäli koos Maatasaga elawat kasutamist. Uisutajaid oli rohkesti, samuti ka muid uudishimulisi, kes nautisivad uisurahwapeo meeldivaid iseärasusi, nagu rahwarõiwad, kirjud mütsid, sallid, käpikud. Lisaks saiwad lõbuuisutajad toredasti liuelda Maatasa muusikawirtuooside saatel.

Selle meeldiwa uudisega on kätte saadud seda, et ka tänawu on kõik rahwarõiwis, talverõiwis või wabariigi aja rõiwis lõbuuisutajad oodatud Maatasaga ühinema. Terwes kehas terwe waim!

Anna oma osavõtusoovist teada ürituse Facebooki lehel!

Fotol on mullune Uisurahwapidu. Piltnik: Ruudu Rahumaru
Fotol on mullune Uisurahwapidu. Piltnik: Ruudu Rahumaru